De ChristenUnie omarmt het Katholieke Zuiden!

Steun de ChristenUnie in het Land van Cuijk

Vanwege de gemeentelijke herindeling vinden in het Land van Cuijk de gemeenteraadsverkiezingen al op 24 november 2021 plaats. Door de enorme inzet van een enthousiaste groep leden doet de ChristenUnie in dit gebied voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen.

Wilt u ook de zorg voor elkaar centraal stellen?
Wilt u ook helpen om goede huisvesting te realiseren voor jong en oud?
Wilt u ook de leefbaarheid en bloei van de eigen woonkern verder verbeteren?

Dan kunt u de ChristenUnie in het Land van Cuijk steunen!

Dat kunt u natuurlijk doen door tijdens de verkiezingen op de ChristenUnie te stemmen. Maar u kunt ook helpen door voor ons te bidden, door posters te plakken, flyers rond te brengen of te helpen bij andere ondersteunende activiteiten. Verdere informatie hierover kunt u krijgen door te mailen naar secretaris@landvancuijk.christenunie.nl .
En ook financiële ondersteuning via sponsoring, donaties e.d. is hartelijk welkom! Uw geldelijke steun voor het Land van Cuijk kunt u overmaken naar rekening nummer
NL11 INGB 0002 7753 80 t.n.v. ChristenUnie Oost-Brabant, onder vermelding van Gift Land van Cuijk. De ChristenUnie Oost-Brabant is een ANBI, dus uw giften zijn aftrekbaar.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Door Hetty Egger-van Oppen op 18 oktober 2021

De ChristenUnie omarmt het Katholieke Zuiden!

herindelingsverkiezingen gemeente Land van Cuijk

ChristenUnie Land van Cuijk logo
De ChristenUnie roept katholieken op om zich aan te sluiten. Ze streeft naar herwaardering
van de christelijke wortels in onze maatschappij. Ook bij de overheid is dit
meer dan ooit nodig. ‘Liberale partijen’ die de vrijheid van het individu verkondigen
zijn vergeten dat individuen vooral in gemeenschap tot bloei komen: gezin, school,
vereniging, geloof, dorp, land.
Gert-Jan Segers sprak onlangs over de ‘tweede
berg’. Op de eerste draait het om jezelf, de
ontplooiing van je unieke “ik”. Het is de berg
van kansen pakken, van geld, goed en imago. De maatschappij
duwt ons deze berg op, ook via sociale media.
Maar wat als het misgaat? Bijvoorbeeld door ziekte
of tegenspoed? Dan ligt daar de tweede berg, waarin
het niet alleen om jezelf draait, maar om duurzame
verbindingen waarop je kunt terugvallen, om zorg en
offers voor elkaar. Het is die tweede berg waarin de
ChristenUnie wil investeren. Dat betekent dat wij vragen
van ondernemingen dat zij hun werknemers beschermen,
oog hebben voor hun individuele noden en zuinig
en groen met de omgeving omgaan. Het betekent ook
dat wij van de lokale overheid dienstbaarheid vragen, al
helemaal voor mensen die het moeilijk hebben met de
eerste berg of er zelfs vanaf gevallen zijn. Kijk om naar
hen! Steek je hand uit en bied hulp! Niet door te verwijzen
naar het volgende loket, maar door zèlf het juiste
loket te zijn. Als wij geen dienende overheid hebben,
geldt alleen nog het recht van de sterkste.
Hetty Egger-van Oppen, lijsttrekker van de
ChristenUnie Land-van-Cuijk, is bevlogen om juist deze
christelijke instelling in de gemeenteraad te brengen:
“Er zijn zoveel mensen die worstelen met de eerste
berg. Ik kom ze tegen in mijn praktijk. Vanuit mijn
werk als advocaat pak ik ze bij de hand en probeer
samen met hen problemen op te lossen. Daarbij kom
ik geregeld een stugge, onmenselijke overheid tegen.
Gelukkig niet altijd, wel veel te vaak. Dat willen we veranderen
in een dienstbare overheid die opkomt voor
diegenen die dat zelf niet kunnen. Maar dat kan alleen
met uw stem!”. STEM NU CHRISTENUNIE!