Alle zegen komt van boven (de rivieren)

Steun de ChristenUnie in het Land van Cuijk

Vanwege de gemeentelijke herindeling vinden in het Land van Cuijk de gemeenteraadsverkiezingen al op 24 november 2021 plaats. Door de enorme inzet van een enthousiaste groep leden doet de ChristenUnie in dit gebied voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen.

Wilt u ook de zorg voor elkaar centraal stellen?
Wilt u ook helpen om goede huisvesting te realiseren voor jong en oud?
Wilt u ook de leefbaarheid en bloei van de eigen woonkern verder verbeteren?

Dan kunt u de ChristenUnie in het Land van Cuijk steunen!

Dat kunt u natuurlijk doen door tijdens de verkiezingen op de ChristenUnie te stemmen. Maar u kunt ook helpen door voor ons te bidden, door posters te plakken, flyers rond te brengen of te helpen bij andere ondersteunende activiteiten. Verdere informatie hierover kunt u krijgen door te mailen naar secretaris@landvancuijk.christenunie.nl .
En ook financiële ondersteuning via sponsoring, donaties e.d. is hartelijk welkom! Uw geldelijke steun voor het Land van Cuijk kunt u overmaken naar rekening nummer
NL11 INGB 0002 7753 80 t.n.v. ChristenUnie Oost-Brabant, onder vermelding van Gift Land van Cuijk. De ChristenUnie Oost-Brabant is een ANBI, dus uw giften zijn aftrekbaar.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Alle zegen komt van boven (de rivieren)

vaandel240521

De CU Land van Cuijk vroeg in de CU-app om hulp bij het vergaren van verkiezingscampagnespullen. Toos en Dick uit Friesland reageerden onmiddellijk en kwamen met een hele doos campagnemateriaal naar Vierlingsbeek. Zij ondersteunen onze lokale initiatieven in daad en gebed. Hartelijk dank Friesland. We hopen dat jullie bijdrage in Brabant zal helpen.