ChristenUnie in Land van Cuijk

Steun de ChristenUnie in het Land van Cuijk

Vanwege de gemeentelijke herindeling vinden in het Land van Cuijk de gemeenteraadsverkiezingen al op 24 november 2021 plaats. Door de enorme inzet van een enthousiaste groep leden doet de ChristenUnie in dit gebied voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen.

Wilt u ook de zorg voor elkaar centraal stellen?
Wilt u ook helpen om goede huisvesting te realiseren voor jong en oud?
Wilt u ook de leefbaarheid en bloei van de eigen woonkern verder verbeteren?

Dan kunt u de ChristenUnie in het Land van Cuijk steunen!

Dat kunt u natuurlijk doen door tijdens de verkiezingen op de ChristenUnie te stemmen. Maar u kunt ook helpen door voor ons te bidden, door posters te plakken, flyers rond te brengen of te helpen bij andere ondersteunende activiteiten. Verdere informatie hierover kunt u krijgen door te mailen naar secretaris@landvancuijk.christenunie.nl .
En ook financiële ondersteuning via sponsoring, donaties e.d. is hartelijk welkom! Uw geldelijke steun voor het Land van Cuijk kunt u overmaken naar rekening nummer
NL11 INGB 0002 7753 80 t.n.v. ChristenUnie Oost-Brabant, onder vermelding van Gift Land van Cuijk. De ChristenUnie Oost-Brabant is een ANBI, dus uw giften zijn aftrekbaar.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

ChristenUnie collage 1_Land van Cuijk.jpg

ChristenUnie in Land van Cuijk

In februari 2020 werd een eerste vergadering bijeengeroepen voor de leden van de ChristenUnie binnen de beoogde nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een kennismaking en eerste oriëntatie volgde.

In februari 2020 werd een eerste vergadering bijeengeroepen voor de leden van de ChristenUnie binnen de beoogde nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een kennismaking en eerste oriëntatie volgde. Vervolgens is in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen besloten de handen uit de mouwen te steken en mee te gaan doen aan de herindelingsgemeenteraadsverkiezingen in november 2021. Het begon met een persbericht en posters plakken.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het verkiezingsprogramma en de verkiezingscampagne. U hoort snel van ons.

ChristenUnie Land van Cuijk